A A A

  

Sterylizacja, ważne fakty.

 

Dlaczego ważna jest sterylizacja zwierząt

 

Zabieg sterylizacji jest wyrazem dobrej opieki nad zwierzęciem. To najlepsza metoda zapobiegania rozmnażaniu, co ma pozytywny wpływ na sytuację w schroniskach oraz liczebność bezdomnych zwierząt. Zabieg jest bezpieczny. Sterylizacja ma korzystny wpływ na życie i zdrowie zwierzęcia.

 

Zabieg sterylizacji u samic:

• pozwala trwale pozbawić samicę zdolności do rozmnażania, zapobiegając niechcianym miotom;
• eliminuje uciążliwe objawy towarzyszące cieczce;
• zapobiega powikłaniom związanym z ciążą i porodem;
• zapobiega infekcjom gruczołu mlekowego, macicy i ropomaciczu (w ostatnim przypadku sterylizacja stanowi zabieg ratujący życie; sterylizacja wykonana w takim przypadku jest jednak obarczona znacznie większym ryzykiem powikłań);
• zapobiega nowotworom narządów rodnych;
• wczesna sterylizacja, wykonana przed pierwszą cieczką minimalizuje ryzyko rozwoju nowotworów gruczołu mlekowego (najczęściej złośliwych).

Kastracja u samców:

• powoduje zmiany w zachowaniu – psy stają się spokojniejsze, łagodniejsze, chętniej pozostają w domu, stają się bardziej towarzyskie;
• zmniejsza potrzebę oddalania się od domu w celu poszukiwania samicy, co z kolei zmniejsza ryzyko wypadków komunikacyjnych i innych urazów;
• zmniejsza agresję wobec innych samców;
• eliminuje znaczenie terenu moczem;
• eliminuje ryzyko rozwoju schorzeń prostaty czy jąder;
• uniemożliwia pokrycie samicy.